Kategoriler
Gündem

Türkiye’de hanehalkının tüketim harcamaları gelir gruplarına göre büyük değişim gösteriyor

https://tr.euronews.com/2019/11/06/turkiyede-yoksullar-butcelerini-kira-ve-gidaya-zenginlerse-ulastirma-lokanta-ve-egitime

Türkiye’de hanehalkının tüketim harcamaları gelir gruplarına göre büyük değişim gösteriyor. Buna göre ülkede en yoksul grubu oluşturan kesimin hanehalkı harcamasının yüzde 60’ı konut/kira ile gıda ve alkolsüz içeceğe giderken bu oran en zengin grubu oluşturan kesimde sadece yüzde 36. Zenginlerin, yoksullardan daha fazla pay ayırdığı harcama türleri ise ulaştırma, eğitim, lokanta ve otel oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” 2018 yılı verilerinde en düşük gelire sahip ‘ilk yüzde 20’lik grup yoksullar, en yüksek gelire sahip ‘beşinci yüzde 20’lik grup ise zenginler olarak değerlendiriliyor.

Türkiye genelinde hanehalkı harcamalarının yüzde 23,7’si konut ve kiraya gidiyor. Bu oran yoksullarda yüzde 31,4 iken zenginlerde yüzde 20,3. Bu; yoksulların yaptığı aylık 100 liralık harcamanın 31,4 lirasının kira ve konuta ödendiğini gösteriyor. Zenginlerin ise aylık 100 liralık harcamasının 20,3 lirası kira ve konuta gidiyor. Bu veriler ödenen gerçek miktarları değil, aylık harcamalar içindeki payını gösteriyor.

Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı Türkiye genelinde yüzde 20,3 iken bu oran yoksullarda yüzde 28,7’ye kadar çıktı. Zenginlerde ise yüzde 15,4’e kadar düştü.

https://infogram.com/hanehalki-harcamalari-detayli-1h7k238r77rv6xr