Kategoriler
Gündem

Türkiye’de hanehalkının tüketim harcamaları gelir gruplarına göre büyük değişim gösteriyor

https://tr.euronews.com/2019/11/06/turkiyede-yoksullar-butcelerini-kira-ve-gidaya-zenginlerse-ulastirma-lokanta-ve-egitime

Türkiye’de hanehalkının tüketim harcamaları gelir gruplarına göre büyük değişim gösteriyor. Buna göre ülkede en yoksul grubu oluşturan kesimin hanehalkı harcamasının yüzde 60’ı konut/kira ile gıda ve alkolsüz içeceğe giderken bu oran en zengin grubu oluşturan kesimde sadece yüzde 36. Zenginlerin, yoksullardan daha fazla pay ayırdığı harcama türleri ise ulaştırma, eğitim, lokanta ve otel oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” 2018 yılı verilerinde en düşük gelire sahip ‘ilk yüzde 20’lik grup yoksullar, en yüksek gelire sahip ‘beşinci yüzde 20’lik grup ise zenginler olarak değerlendiriliyor.

Türkiye genelinde hanehalkı harcamalarının yüzde 23,7’si konut ve kiraya gidiyor. Bu oran yoksullarda yüzde 31,4 iken zenginlerde yüzde 20,3. Bu; yoksulların yaptığı aylık 100 liralık harcamanın 31,4 lirasının kira ve konuta ödendiğini gösteriyor. Zenginlerin ise aylık 100 liralık harcamasının 20,3 lirası kira ve konuta gidiyor. Bu veriler ödenen gerçek miktarları değil, aylık harcamalar içindeki payını gösteriyor.

Gıda ve alkolsüz içecek harcamalarının payı Türkiye genelinde yüzde 20,3 iken bu oran yoksullarda yüzde 28,7’ye kadar çıktı. Zenginlerde ise yüzde 15,4’e kadar düştü.

https://infogram.com/hanehalki-harcamalari-detayli-1h7k238r77rv6xr

Kategoriler
Gündem

Türkiye’de kendi evinde oturanların sayısı düşerken kirada oturanların oranı hızla artıyor

https://tr.euronews.com/2020/05/09/turkiye-de-kirada-oturanlar-n-oran-6-y-lda-yuzde-21-artt

Türkiye’de kendi evinde oturanların sayısı düşerken kirada oturanların oranı hızla artıyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre, kirada oturanların oranı 2012-2018 arasını kapsayan 6 yılda yüzde 21 artış gösterdi. Aynı dönemde kendi evinde oturanların oranı ise yüzde 3 düştü.

TÜİK’in açıkladığı Aile İstatistikleri oturulan konutun mülkiyet durumunda son yıllarda ciddi bir değişim olduğunu ortaya çıkardı. Buna göre 2018 yılında halkın yüzde 59’u kendi evinde otururken yüzde 25,2’si kiracı durumunda. TÜİK verilerine göre bu oran 2012 yılında kendi evinde oturanlar için yüzde 60,6 ve kiracılar için yüzde 20,9 idi. Bu da 6 yılda kendi evinde oturanların sayısının yüzde 3 düşerken kiracıların oranında yüzde 21 artış olduğunu gösteriyor.

Türkiye'de kirada oturanların oranı 6 yılda yüzde 21 arttı
Türkiye’de kirada oturanların oranı 6 yılda yüzde 21 arttı